Əmək qanunvericiliyinin əsasları - Vurğun Quliyev

Təlimin başlama tarixi: 14-17 may 2018 saat 18:00
Müddət: 8 saat (4 gün)
İştirakçı sayı: 8 -12 nəfər
Təlimin dili: Azərbaycan dili

Əldə ediləcək nəticələr:

• Müəssisələrdə qanunun aliliyi prinsipinin rəhbər mövqedə olması anlayışının aşılanmasını
• Əmək münasibətlərinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun formada həyata keçirilməsini
• Müəssisədə əmək münasibətlərinə aid sənəd tərtibatının qanunun tələblərinə uyğunlaşdırılması, bu sahədə mövcud nöqsanların aradan qaldırılmasını
• Əmək münasibətləri sahəsində dövlət nəzarətini həyata keçirən orqanın tələb və iradlarının araşdırılmasını və cavabladırılmasını
• İşçi və işəgötürənə aid hüquqların mükəmməl səviyyədə mənimsənilməsini və s.

Partnyorlar və Akkreditasiyalarımız